Aktuálne projekty

Medzinárodné

Dynamika vytvárania priestoru a digitalizácia v európskych mestách
Dynamics of placemaking and digitization in Europe´s cities
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana PhD.
Anotácia:
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA18204/#downloads
Doba trvania: 22.11.2019 – 21.11.2023
Dištančné čítanie Európskej literárnej histórie (1840 – 1920)
Distant Reading for European Literary History
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Debnár Marek PhD.
Anotácia:
Web stránka projektu: https://www.distant-reading.net/
Doba trvania: 3.11.2017 – 2.11.2021
Zobrazenie vidieka v stredoeurópskej literatúre (Ostravská univerzita)
Portraying Countryside in Central European Literature (University of Ostrava)
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.facebook.com/portraying.countryside.V4/
Doba trvania: 15.4.2020 – 14.9.2021

Národné

Modernizmus v slovenskej literatúre II
Modernism in Slovak Literature II
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Habaj Michal PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Národnoobrodenecké reprezentácie – mody realizácie, transgresie a tranzície
National Revival Representations – modes of realisation, transgressions and transitions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
„Geopoetika“ Bratislavy: reprezentácie mesta v slovenskej literatúre po roku 1918.
The „Geopoetics“ of Bratislava: the Representation of the City in Slovak Literature after 1918
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Passia Radoslav Ph.D.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Literárny text, poetika, umelecká práca
Literary Text, Poetics, Artistic Work
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Prušková Zora CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
Literatúra v službách výchovy (Podoby a premeny funkčného modelu literatúry v slovenskej literatúre na konci 19. a v prvej tretine 20. storočia).
Literature Supporting Folk Culturing, Educating and Enlightening (Forms and Changes in Functional Model of Literature in Slovak Literature in the End of the 19th and the First Third of the 20th Century)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. – 21. storočia
Poetics of text and poetics of the event in modern Slovak Literature from the 18th to the 21st century
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2018 – 30.9.2022
Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí
Neglected Context. Occasional genres in Slovak literature in the 16th – 18th centuries
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2018 – 30.9.2022
Emócie v literatúre: kognitívnovedný pohľad
Emotions in literature from perspective of cognitive literary studies.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kuzmíková Jana CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Prejavy synkretizmu v poetike cirkevných piesní v slovenskej protestantskej literatúre 16. – 18 storočia.
Expression of Syncretism in Poetics of Hymns in Slovak Protestant Literature in the 16th – 18th century
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Textologický a edičný výskum vybraných reedícií básnických zbierok vydaných od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť
Textological and editorial research of selected editions of poetry collections published since the second mid-20th century to the present
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Navrátil Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bystrzak Magdalena Ph.D.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Osvietenské písanie. Poetika textov Ladislava Bartolomeidesa.
The Writing of the Enlightenment. The poetics of the texts written by Ladislav Bartolomeides.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika
The occasional poetry of Juraj Palkovič, Bohuslav Tablic and Pavel Jozef Šafárik
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rišková Lenka PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020