Knihy

Výber z vedeckých publikácií z rokov 2009 až 2018, ktorých vydavateľom alebo spoluvydavateľom bol ÚSlL SAV:

Ako čítať traktátovú literatúru 17. – 18. storočia. Editorka Timotea Vráblová. Bratislava : ÚSlL SAV, 2009. 140 s.

Albín Bagin. Krása približnosti. Zostavili Dana Hučková a Oľga Vaneková. Bratislava : Ars Poetica – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2010. 424 s

Strach a hrôza. Podoby hororového žánru. (Zostavili Ivana Taranenková a Michal Jareš). Bratislava : ÚSlL SAV, 2011. 192 s.

Reálna podoba realizmu. Zostavili Marcela Mikulová a Ivana Taranenková). Bratislava : ÚSlL SAV, 2011. 235 s.

Bude ako nebolo: Podoby utopického žánru. Zostavili Ivana Taranenková a Michal Jareš). Bratislava : ÚSlL SAV – PF TU, 2012. 222 s.

Možnosti autobiografickosti. Zostavila Ivana Taranenková. Bratislava : ÚSlL SAV – PF TU 2013. 250 s.

Ján Mišianik. Jozef Minárik. (Eds. Brtáňová, E., Vaneková, O.) Bratislava : ÚSlL SAV 2013. 154 s. (Vyšlo v edícii Pamäť literárnej vedy)

Literárnohistorické kolokvium: I. stredovek: II. Humanizmus a renesancia. Ved. redaktorka Erika Brtáňová. Bratislava : ÚSlL SAV, 2013. 248 s.

Ivan Kusý: Starý Vajanský. Editorka Dana Hučková. Bratislava : Veda, 2014. 102 s.

Literatúra v kognitívnych súvislostiach. Zostavila Jana Kuzmíková. Bratislava : ÚSlL SAV, 2014. 152 s.

Viliam Turčány. Editorky Lenka Rišková a Dana Hučková. Bratislava : ÚSlL SAV, 2014. 116 s. (Vyšlo v edícii Pamäť literárnej vedy)

Karol Csiba: Privátne – verejné – autobiografické: (v memoároch a publicistike Mila Urbana, Jána Smreka, Jána Poničana, Tida J. Gašpara). Bratislava : ÚSlL SAV, 2014. 168 s.

Zlatko Klátik. Editorka Timotea Vráblová. Bratislava : USlL SAV 2014. 99 s. (Vyšlo v edícii Pamäť literárnej vedy)

Fedor Matejov: Meandre: Poézia/próza/kritika. Bratislava : ÚSlL SAV 2015. 261 s.

Juraj Palkovič: Muza ze slovenských hor. Editorka Lenka Rišková. Bratislava : ÚSlL SAV, 2016. 305 s.

Štúr, Štúrovci, romantici, obrodenci. Ved. redaktor Peter Zajac. Bratislava : ÚSlL SAV, 2016. 456 s.

Literárnohistorické kolokvium: III. Barok. Ved. redaktor Erika Brtáňová. Bratislava : USlL SAV, 2017. 176 s.

Literárnohistorické kolokvium: IV. Klasicizmus. Ved. red. Erika Brtáňová. Bratislava : USlL SAV 2017. 179 s.

Gizela Gáfriková. Editorka Erika Brtáňová. Bratislava : ÚSlL SAV, 2017. 241 s. (Vyšlo v edícii Pamäť literárnej vedy)

Minulosť, súčasnosť a perspektívy literárnovednej slovakistiky. Zostavil Radoslav Passia. Bratislava: Platforma pre literatúru a výskum v spolupráci s ÚSlL SAV, 2018. 152 s.