Konferencia mladej slovakistiky

Konferencia mladej literárnovednej slovakistiky 2024

Srdečne Vás pozývame na konferenciu určenú pre doktorandov a doktorandky, ako aj pre ambicióznych študentov a študentky magisterského štúdia odborov týkajúcich sa slovenskej literatúry. Účastníci budú môcť vystúpiť s príspevkom (rozsah max. 15 minút) na tému, ktorá ich v súvislosti s ich výskumom aktuálne zaujíma. Doktorandi a doktorandky v prvom ročníku môžu predstaviť aj projekt svojej dizertačnej práce.

Konferencia sa bude konať 5. decembra 2024 v ÚSlL SAV a bude príležitosťou na diskusiu o metodologických, literárnohistorických i praktických otázkach, s ktorými sa mladí výskumníci a mladé výskumníčky vo svojej každodennej práci stretávajú. Cieľom je jednak spoznať svoje výskumné témy, mať možnosť obhajovať svoje tézy pred konštruktívne naladeným publikom, získať nové podnety a pohľady na výskumnú problematiku, ale aj vzájomne sa podporiť pri prekonávaní prekážok a nadviazať prípadnú spoluprácu.

Tešíme sa na stretnutie!

 

Registrácia do 30.9. 2024 cez formulár https://forms.gle/v7fBgmfRcgGAhKbo6

Kontakt: mlada.slovakistika@savba.sk
Organizátori: Eva Palkovičová a Viliam Nádaskay