Kontakt

Adresa
Ústav slovenskej literatúry SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Kontakt
sekretariát riaditeľky:
Veronika.Kubickova@savba.sk

02 / 5441 6025