Oddelenie literárnej teórie

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Bílik, René prof. PaedDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej teórie
bilikreno@gmail.com
Horváth, Tomáš Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej teórie
atomheart17@gmail.com
Matejovič, Pavel Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej teórie
pavel.matejovic@gmail.com
Prušková, Zora PhDr., CSc.
emeritná vedecká pracovníčka
Zora.Pruskova@savba.sk