Oddelenie literárnej teórie

Meno / PozíciaE-mailTelefón
Bílik, René prof. PaedDr., CSc.
emeritný vedecký pracovník
bilikreno@gmail.com
Horváth, Tomáš Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej teórie
atomheart17@gmail.com
Hostová, Ivana Mgr., PhD.
vedecká tajomníčka / samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
Ivana.Hostova@savba.sk
Prušková, Zora PhDr., CSc.
emeritná vedecká pracovníčka
Zora.Pruskova@savba.sk