Oddelenie literárnej teórie

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Bílik, René prof. PaedDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej teórie
bilikreno@gmail.com
Domorák, Daniel Mgr., PhD.
vedecký pracovník / Oddelenie literárnej teórie
Daniel.Domorak@savba.sk
Horváth, Tomáš Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej teórie
atomheart17@gmail.com
Matejovič, Pavel Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej teórie
pavel.matejovic@gmail.com
Prušková, Zora PhDr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej teórie
Zora.Pruskova@savba.sk
Zajac, Peter prof. PhDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník / Oddelenie literárnej teórie
pzaj46@gmail.com