Oddelenie textológie a digitálnych projektov

Meno / PozíciaE-mailTelefón
Braxatoris, Martin Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov
Martin.Braxatoris@savba.sk
Brtáňová, Erika doc. PhDr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov
Erika.Brtanova@savba.sk
Bystrzak, Magdalena Mgr., Ph.D.
samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov
magdalena.bystrzak@savba.sk02/ 5441 6025
Debnár, Marek doc. Mgr., PhD.
vedecký pracovník / Oddelenie textológie a digitálnych projektov
Marek.Debnar@savba.sk
Hučková, Dana Mgr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov / hlavná redaktorka časopisu Slovenská literatúra
Dana.Huckova@savba.sk
Navrátil, Martin Mgr., PhD.
vedecký pracovník / Oddelenie textológie a digitálnych projektov
Martin.Navratil@savba.sk