Konferencie

Literatúra – mesto – Bratislava (po roku 1918)

Miesto konania: Bratislava
Termín: 05.11.2020 – 05.11.2020
http://www.uslit.sav.sk/wp-content/uploads/2020/02/konferencia_propoz%C3%ADcie-Literat%C3%BAra_mesto_Bratislava.pdf

„Pustiť sa cestou nevychodenou.“ Alžbeta Göllnerová-Gwerková (1905 – 1944)

Miesto konania: Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava
Termín: 24.11.2020 – 24.11.2020
http://www.uslit.sav.sk/agg_seminar/

Obrazy vidieka v literatúrach strednej Európy

Miesto konania: Budapešť
Termín: 26.11.2020 – 27.11.2020
http://www.uslit.sav.sk/zobrazenie-vidieka-v-stredoeuropskej-literature/

Kázne a reči II.

Miesto konania: Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava
Termín: 30.11.2020 – 01.12.2020
Kontaktná osoba: doc. PhDr. Erika Brtáňová CSc. (Erika.Brtanova@savba.sk)