Konferencie

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry

Miesto konania: Bratislava
Termín: 09.04.2024 – 09.04.2024
Kontaktná osoba: Mgr. Radoslav Passia Ph.D. (Radoslav.Passia@savba.sk)

Štefan Krčméry redivivus

Miesto konania: Bratislava
Termín: 23.05.2024 – 23.05.2024
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Hučková CSc. (Dana.Huckova@savba.sk)

Česko-slovenské konfrontácie XIX

Miesto konania: Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.. Bratislava
Termín: 12.09.2024 – 13.09.2024
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Taranenková PhD. (Ivana.Taranenkova@savba.sk)

Čeština jako literární jazyk v době národních hnutí (mezioborová konference ke 200. výročí Slávy dcery Jana Kollára)

Miesto konania: Praha
Termín: 19.09.2024 – 20.09.2024
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Braxatoris PhD. (Martin.Braxatoris@savba.sk)

Ideme ďalej. Ivan Štrpka a jeho dielo v slovenskej literatúre a kultúre

Miesto konania: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Termín: 19.09.2024 – 19.09.2025
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Hostová PhD. (Ivana.Hostova@savba.sk)

Pozície modernizmu

Miesto konania: Bratislava
Termín: 03.10.2024 – 03.10.2024
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Habaj PhD. (michalhabaj@gmail.com)

Fragment v slovenskej poézii

Miesto konania: Bratislava
Termín: 08.10.2024 – 08.10.2024
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Hostová PhD. (Ivana.Hostova@savba.sk)

Prezentácia autorského subjektu v staršej slovenskej literatúre

Miesto konania: Bratislava
Termín: 25.11.2024 – 25.11.2024
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Rišková PhD. (lenka.riskova@gmail.com)

Doktorandská konferencia literárnovednej slovakistiky

Miesto konania: ÚSlL SAV, Bratislava
Termín: 05.12.2024 – 05.12.2024
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Palkovičová PhD. (eva.palkovicova@savba.sk)