Konferencie

Telo a telesnosť v slovenskej poézii.

Miesto konania: Bratislava
Termín: 26.09.2023 – 26.09.2023
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Hostová PhD. (Ivana.Hostova@savba.sk)

Identita a pamäť v literatúre (Slovenská literatúra v Srbsku)

Miesto konania: Bratislava
Termín: 28.09.2023 – 28.09.2023
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Hučková CSc. (Dana.Huckova@savba.sk)

Textologický seminár III

Miesto konania: Bratislava
Termín: 17.10.2023 – 17.10.2023
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Navrátil PhD. (Martin.Navratil@savba.sk)

Trans- (teórie), inter- (teórie), meta- (teórie) ako aktuálne podnety literárnej vedy

Miesto konania: Bratislava
Termín: 25.10.2023 – 27.10.2023
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Hučková CSc. (Dana.Huckova@savba.sk)

2. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky Bratislava

Miesto konania: Bratislava
Termín: 20.11.2023 – 24.11.2023
Kontaktná osoba: Mgr. Radoslav Passia Ph.D. (Radoslav.Passia@savba.sk)

Štefan Krčméry redivivus

Miesto konania: Bratislava
Termín: 01.02.2024 – 01.02.2024
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Hučková CSc. (Dana.Huckova@savba.sk)