Konferencie

Andrej Sládkovič (1820 – 2020)

Miesto konania: Bratislava
Termín: 31.03.2020 – 01.04.2020
http://www.uslit.sav.sk/wp-content/uploads/2020/02/konferencia-Sladkovic-2020-program-1.pdf

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2020

Miesto konania: Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava
Termín: 21.04.2020 – 21.04.2020
http://www.uslit.sav.sk/pozvanka-na-lkr-2019/

Peter Pišťanek a divoké deväťdesiate

Miesto konania: Bratislava
Termín: 14.05.2020 – 15.05.2020
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Taranenková PhD. (Ivana.Taranenkova@savba.sk)

Zobrazovanie vidieka v stredoeurópskej literatúre

Miesto konania: Bratislava
Termín: 28.05.2020 – 29.05.2020
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Hučková CSc. (Dana.Huckova@savba.sk)

Národnoobrodenecké reprezentácie – mody realizácie, transgresie a tranzície I. : Identita

Miesto konania: Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava
Termín: 18.06.2020 – 18.06.2020
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Taranenková PhD. (Ivana.Taranenkova@savba.sk)

Česko-slovenské konfrontácie 2020

Miesto konania: Ostrava, Česká republika
Termín: 10.09.2020 – 10.09.2020
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Taranenková PhD. (Ivana.Taranenkova@savba.sk)

Textologický seminár

Miesto konania: Filozofická fakulta UKF v Nitre
Termín: 15.10.2020 – 15.10.2020
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Navrátil PhD. (Martin.Navratil@savba.sk)

Literatúra – mesto – Bratislava (po roku 1918)

Miesto konania: Bratislava
Termín: 29.10.2020 – 29.10.2020
Kontaktná osoba: Mgr. Radoslav Passia Ph.D. (Radoslav.Passia@savba.sk)

Kázne a reči II.

Miesto konania: Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava
Termín: 10.11.2020 – 11.11.2020
Kontaktná osoba: doc. PhDr. Erika Brtáňová CSc. (Erika.Brtanova@savba.sk)

„Pustiť sa cestou nevychodenou.“ Alžbeta Göllnerová-Gwerková (1905 – 1944)

Miesto konania: Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava
Termín: 24.11.2020 – 24.11.2020
http://www.uslit.sav.sk/agg_seminar/