Pracovníci

Meno / PozíciaE-mailTelefón
Aksamítová, Renáta
knihovníčka
Renata.Aksamitova@savba.sk
Barborík, Vladimír doc. Mgr., CSc.
samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie
Vladimir.Barborik@savba.sk
Biháriová, Simona
upratovačka
Bílik, René prof. PaedDr., CSc.
emeritný vedecký pracovník
bilikreno@gmail.com
Braxatoris, Martin Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov
Martin.Braxatoris@savba.sk
Brtáňová, Erika doc. PhDr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov
Erika.Brtanova@savba.sk
Bystrzak, Magdalena Mgr., Ph.D.
samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov
magdalena.bystrzak@savba.sk02/ 5441 6025
Csiba, Karol Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie / redaktor časopisu Slovenská literatúra
csiba0@gmail.com
Čižmár, Šimon Mgr.
Interný doktorand / Oddelenie literárnej teórie
Simon.Cizmar@savba.sk
Debnár, Marek doc. Mgr., PhD.
vedecký pracovník / Oddelenie textológie a digitálnych projektov
Marek.Debnar@savba.sk
Habaj, Michal Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie
michalhabaj@gmail.com
Horká, Ľudmila Mgr.
externá doktorandka
Horváth, Tomáš Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej teórie
atomheart17@gmail.com
Hostová, Ivana Mgr., PhD.
vedecká tajomníčka / samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
Ivana.Hostova@savba.sk
Hučková, Dana Mgr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov / hlavná redaktorka časopisu Slovenská literatúra
Dana.Huckova@savba.sk
Chobotová, Elena
rozpočtárka
e.chobotova@savba.sk
Kališová, Romana Mgr.
interná doktorandka / Oddelenie literárnej histórie
romana.kalisova@savba.sk
Košibová, Iveta
bibliografka
iveta.kosibova@savba.sk
Kubičková, Veronika
sekretárka riaditeľky
Veronika.Kubickova@savba.sk02/ 5441 6025
Kuzmíková, Jana PhDr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
jana.kuzmikova@gmail.com
Mezeiová, Adelaida PhDr.
výkonná redaktorka časopisu Slovenská literatúra
adelaida.mezeiova@savba.sk
Nádaskay, Viliam Mgr., PhD.
vedecký pracovník - postdoktorand/ Oddelenie literárnej histórie
viliam.nadaskay@savba.sk02/54416025
Navrátil, Martin Mgr., PhD.
vedecký pracovník / Oddelenie textológie a digitálnych projektov
Martin.Navratil@savba.sk
Norba, Olha Mgr.
Interná doktorandka / Oddelenie literárnej histórie
Olha.Norba@savba.sk
Olšinová, Oľga Mgr.
vedúca knižnice
Olga.Olsinova@savba.sk
Orság, Matej Mgr.
správca siete
Matej.Orsag@savba.sk
Palkovičová, Eva Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
eva.palkovicova@savba.sk
Passia, Radoslav Mgr., Ph.D.
Zástupca riaditeľky / samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie
Radoslav.Passia@savba.sk02/ 5441 6025
Péterová, Martina Mgr.
Externá doktorandka / Oddelenie literárnej histórie
Martina.Peterova@savba.sk
Piroščáková, Jana Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka, Oddelenie literárnej histórie, jazyková redaktorka časopisu Slovenská literatúra
pacalovakorekt@gmail.com
Prušková, Zora PhDr., CSc.
emeritná vedecká pracovníčka
Zora.Pruskova@savba.sk
Rišková, Lenka Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
lenka.riskova@gmail.com
Schmarcová, Ľubica Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
lubica.schmarcova@savba.sk
Strapáková, Denisa
vrátnička
Taranenková, Ivana Mgr., PhD.
Riaditeľka
Ivana.Taranenkova@savba.sk02/ 5441 6025
Vaneková, Oľga Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
Olga.Vanekova@savba.sk
Vicenová, Jana Mgr. art.
odborný pracovník
jana.vicenova@savba.sk
Vráblová, Timotea Mgr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
timotea.vrablova@gmail.com
Zajac, Peter prof. PhDr., DrSc.
emeritný vedecký pracovník
pzaj46@gmail.com
Zlejšia, Barbora Mgr.
Interná doktorandka / Oddelenie literárnej histórie / redakčná elévka časopisu Slovenská literatúra
bzlejsia@gmail.com