Informácie

Chýrnik / newsletter literárnovednej slovakistiky

Chýrnik je názov newslettra literárnovednej slovakistiky, ktorý pripravuje Ústav slovenskej literatúry od roku 2024. Vychádza štyrikrát za rok, vždy začiatok marca, júna, septembra a decembra. Prinesie Vám informácie o plánovaných podujatiach (konferencie, semináre, kolokviá, prednášky, prezentácie kníh…), zvesti o nových knižných publikáciách alebo o výzvach na publikovanie a iných možnostiach spolupráce. Chceme sa informovať a rovnako informovať aj Vás o prebiehajúcich vedeckých projektoch alebo o aktuálnom stave doktorandského štúdia.

Všetky údaje starostlivo zbierame a spracúvame do podoby newslettera s cieľom zvýšiť informovanosť našej komunity a najmä zlepšiť a zefektívniť slovakistickú spoluprácu. Na jednej strane Vám Chýrnik poskytne orientáciu o činnosti iných slovakistických pracovísk na Slovensku aj v zahraničí, zároveň je však aj príležitosťou spropagovať činnosť Vášho pracoviska.

Ak nám chcete zaslať informácie o novinkách na Vašom pracovisku, použite, prosím, tento formulár:
https://forms.gle/psdMh8C1ENNpTJ9w7

Na odber Chýrnika sa môžete prihlásiť tu (od júna 2024).

Kontaktovať nás môžete na adrese: chyrnik@savba.sk

Ďakujeme, že nám pomáhate rozchýriť, čo sa deje v literárnovednej slovakistike.