Základné informácie

Slovenská literatúra, revue pre literárnu vedu

ISSN 0037 – 6973

MIČ 49 607

Periodicita: 6 x ročne

 

Slovenská literatúra je recenzovaný vedecký časopis pre literárnu vedu, kontinuitne vychádzajúci v Slovenskej akadémii vied od roku 1954. Poskytuje vedecký publikačný priestor pre oblasť literárnovednej slovakistiky (teória literatúry, poetika, dejiny slovenskej literatúry a jej kontexty) pre domácich aj zahraničných literárnych vedcov a odborníkov z iných príbuzných disciplín. Predstavuje kľúčový časopis v oblasti literárnovednej slovakistiky.

Hlavná stránka časopisu a bližšie informácie.