Projektová činnosť

Medzinárodné

Dištančné čítanie Európskej literárnej histórie (1840 – 1920)
Distant Reading for European Literary History
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Debnár Marek, PhD.
Anotácia:
Web stránka projektu: https://www.distant-reading.net/
Doba trvania: 3.11.2017 – 30.6.2022

Národné

„Geopoetika“ Bratislavy: reprezentácie mesta v slovenskej literatúre po roku 1918.
The „Geopoetics“ of Bratislava: the Representation of the City in Slovak Literature after 1918
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Passia Radoslav, Ph.D.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022