Publikačná činnosť

Prušková, Zora

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • PRUŠKOVÁ, Zora. Medzi poetikou textu a poetikou udalosti: k niektorým ontologickým otázkam epickej reprezentácie = Between the poetics of text and poetics of event: on a few ontological problems concerning representation in fiction. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2022, roč. 69, č. 4, s. 327-342. (2021: 0.140 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.4.1 Typ: ADNB
  • PRUŠKOVÁ, Zora. Časopriestor festivít – pôvod, limity a repetície ich poetiky : Na malej stanici (Ivan Štrpka, Dežo Ursiny: Nové mapy ticha). In Poetika festivity. – Bratislava : Veda, 2021, s. 22-28. ISBN 978-80-224-1935-2. (APVV-17-0489 : Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. – 20. storočia) Typ: AEDA