Hľadáme koordinátora/koordinátorku projektových a popularizačných činností

2000

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i. (www.uslit.sav.sk) vypisuje výberové konanie na pozíciu koordinátor/koordinátorka projektových a popularizačných činností.

 

Úväzok: plný alebo podľa dohody, pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia (aj v závislosti od projektového financovania).

Miesto výkonu práce: Bratislava

Nástup: 1. marec 2024 alebo podľa dohody

Náplň práce: Príprava projektových žiadostí a ich koordinácia, administrácia pridelených projektov financovaných z domácich a zahraničných dotačných programov (VEGA, APVV, FPU, Visegrad Fund, GAČR a pod.), dohľad nad čerpaním rozpočtu dotácií, súčinnosť pri realizácii publikačných projektov, spolupráca v rámci projektovej podpory s riešiteľmi a riešiteľkami, vedeckými tímami, vedením, sekretariátom a THS. Zabezpečovanie agendy súvisiacej s popularizáciou výsledkov výskumu výskumnej inštitúcie; organizácia a realizácia odborných a popularizačných podujatí; správa webu a sociálnych sietí inštitúcie.

Minimálne požiadavky: VŠ vzdelanie, orientácia v literárnej a kultúrnej sfére; skúsenosti s propagačnou činnosťou a projektovou činnosťou, komunikatívna angličtina; znalosť ďalšieho cudzieho jazyka výhodou, dobré komunikačné a organizačné schopnosti; samostatnosť, proaktívny prístup a ochota učiť sa nové veci.

Platové náležitosti: v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (podľa prílohy č. 5 k nariadeniu vlády č. 338/2019 Z. z.).

Ponúkame:

  • prácu v inšpiratívnom prostredí a priateľskom kolektíve
  • zamestnanecký benefit 5 dní dovolenky ročne navyše
  • možnosť home office, resp. domáckej práce v rozsahu 1 pracovného dňa v týždni podľa dohody
  • možnosť ďalšieho vzdelávania a profesionálneho rastu.

Spolu so žiadosťou o prijatie do pracovného pomeru na zašlite aj:

– súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platného zákona

– profesijný životopis (prípade s prílohami)

– motivačný list

 

Termín na odovzdanie žiadosti: do 16. 2. 2024

Spôsob zaslania žiadosti: požadované doklady s podpisom vo formáte pdf uvedené vyššie treba zaslať e-mailom na adresu Ivana.Taranenkova@savba.sk