Pamätná medaila Univerzity Komenského pre náš ústav

1227

Ústav slovenskej literatúry SAV bol v októbri 2019 medzi inštitúciami ocenenými pamätnými medailami, ktoré pri príležitosti 100. založenia Univerzity Komenského udelil jej rektor prof. Marek Števček.