Konferencia Raising the Velvet Curtain na UCL v Londýne

1835

Premenám slovenskej literatúry po roku 1989 sa v rámci vedeckého podujatia Raising the Velvet Curtain. Slovak Literature since 1989, ktoré sa konalo v utorok 5. novembra 2019 na pôde UCL School of Slavonic and East European Studies (SSEES) v Londýne, venovali literárni vedci a prekladatelia zo Slovenska, Veľkej Británii i Spojených štátov. Na jeho príprave sa okrem UCL School of Slavonic and East European Studies, Slovenského veľvyslanectva v Spojenom kráľovstve podieľal aj Ústav slovenskej literatúry SAV.
Vedecké podujatie, iniciované prekladateľkou Júliou Sherwoodovou, bolo po dlhšej dobe príležitosťou predstaviť súčasnú slovenskú literatúru britským záujemcom z akademickej oblasti, ale i širšej kultúrnej verejnosti. Jeho účastníci a účastníčky sa venovali premenám literárnej situácie a literárneho života po roku 1989, analýzam najvýraznejších textov literatúry tohto obdobia aj možnostiam prekladania a vydávania slovenskej literatúry v anglofónnom prostredí. O úspechu podujatia svedčí pomerne vysoká účasť nielen z akademického prostredia, ako aj živá diskusia k jednotlivým príspevkom.
Konferencia bola súčasťou série podujatí propagujúcich slovenskú kultúru vo Veľkej Británii pri príležitosti 30. výročia novembrovej revolúcie, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.