Konferencia Poetika novodobej slovenskej literatúry a jej poetologické a komparatívne kontexty

2048

Dňa 28. a 29. novembra 2019 sa pri príležitosti 70. rokov od narodenia prof. Valéra Mikulu v Ústave slovenskej literatúry SAV konala medzinárodná konferencia s názvom Poetika novodobej slovenskej literatúry a jej poetologické a komparatívne kontexty. Išlo o konferenčný výstup dlhodobých projektov Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. – 21. storočia a Poetika slovenskej literatúry po roku 1945. Na konferencii sa predstavilo 21 účastníkov tematicky sa venujúcich širokému okruhu literárnej látky (poetika lyriky, prózy, vybraných literárnych smerov i konkrétnych textov).