Česko-slovenský diskusný seminár o problematike modernizmu 11. 11. 2021

800

Seminár, ktorý sa koná v rámci projektu VEGA 2/0066/20 Modernizmus v slovenskej literatúre II., sa bude konať v Ústave slovenskej literatúry SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave. Program nájdete na tomto odkaze:

Program seminar 11-11-2021