Dva dni so slovenskou literatúrou III.

1208

Ústav slovenskej literatúry SAV organizuje v dňoch 17. – 18. augusta 2021 letné vzdelávacie podujatie pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry

Dva dni so slovenskou literatúrou III.

Seminár je určený pedagógom základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií. Jeho cieľom je predstaviť aktuálne trendy a rozšíriť poznanie slovenskej literatúry prostredníctvom konkrétnych interpretácií básnických, prozaických a dramatických textov alebo výkladov vybraných javov. Po každej prednáške v trvaní 45 minút bude nasledovať 15-minútová diskusia k téme. Popoludní je sprievodný program situujúci literatúru do širších kultúrno-historických a umeleckých rámcov.

Miesto konania prednášok: Ústav slovenskej literatúry SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

Rámcový program:
Utorok 17. augusta 2021
9.00 – 16.00 hod. Klasika inak
Blok prednášok na vybrané témy zo širšieho kánonu klasickej literatúry + tematická literárna prehliadka hradu Devín

Streda 18. augusta 2021
9.00 – 16.00 hod. Súčasná slovenská literatúra
Blok prednášok o vybraných dielach slovenskej literatúry po roku 2010 + návšteva výstavy súčasného umenia v Galérii Nedbalka

Účasť na podujatí je bezplatná, s výnimkou vstupného do areálu hradu Devín a na výstavu v galérii, ktoré si účastníci hradia individuálne.
Počet účastníkov: 22 (v nadväznosti na aktuálne platné protipandemické hygienické opatrenia)
Organizačné zabezpečenie a bližšie informácie: Mgr. Dana Hučková, CSc.

Záväzné prihlášky na podujatie posielajte, prosím, najneskôr do 10. augusta 2021 na adresu: Dana.Huckova@savba.sk