Dve nové monografie pracovníkov ÚSlL SAV

3980

Vo vydavateľstve SAV Veda vyšli na sklonku roka 2020 dve monografie pracovníkov oddelenia literárnej teórie Ústavu slovenskej literatúry SAV.

Peter Zajac je autorom monografie Od estetiky k poetike chvenia (Veda, 2020), ktorá obsahuje teoretické a interpretačné texty, sledujúce zmeny od estetiky k poetike chvenia a k novej existenciálnej poetike textu a udalosti. Kniha obsahuje tri základné kapitoly: Problémy poetiky chvenia, Estetika a poetika chvenia, Estetika vznešenosti a poetika literárneho textu.

Daniel Domorák je autorom monografie Stimuly existencie : Rekonfigurácia existenciálnej prózy v slovenskej literatúre štyridsiatych rokov 20. storočia (Veda, 2020), v ktorej interpretuje literárne texty Ivana Horvátha, Jána Červeňa, Františka Švantnera, Leopolda Laholu, Dominika Tatarku a Júliusa Barča-Ivana. Autor rekonštruuje existenciálnu líniu slovenskej prózy aj jej kritickú a teoretickú reflexiu.

Tieto aj iné literárnovedné publikácie si môžete objednať v internetovom obchode vydavateľstva Veda: https://veda.sav.sk/kategoria/literarna-veda