Pozvánka na júnový metodický seminár

2560

Ústav slovenskej literatúry SAV organizuje vo štvrtok 13. júna 2024 celodenný metodický seminár pre učiteľky a učiteľov slovenského jazyka a literatúry zameraný na prácu s literárnymi textami rôznych historických období a ich interpretačné čítanie.

Téma: Literárny protagonista v detskom/žiackom/dospievajúcom veku
Termín a čas: 13. júna 2024 od 8.45 do 15.00 hod.
Miesto konania: Ústav slovenskej literatúry SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Kapacita: 30 osôb
Uzávierka prihlášok: 6. júna 2023 (alebo do naplnenia kapacity)
Kontakt: Dana.Huckova@savba.sk
Účasť na podujatí je bezplatná. Náklady na cestovné a ubytovanie hradí účastníkom vysielajúca inštitúcia.
LINK NA PRIHLASOVACÍ FORMULÁR: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxDCHsScz33mTvhGZxwOALvM-Q3JvsTb8lJBc2lZIHtSn5zA/viewform