Pozvánka na seminár Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2023

2048

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i., a o. z. Platforma pre literatúru a výskum Vás pozývajú na vedecký seminár Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2023, ktorý sa uskutoční 9. apríla 2024 (utorok) v zasadacej miestnosti Ústavu slovenskej literatúry SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.

 

 

PROGRAM

09:30 hod. Otvorenie seminára

09:40 – 10:30 hod.

Jana Juhásová (FF KU, Ružomberok): Reflexia severskosti v zbierkach S. Kaščákovej Rakúsky domov dôchodcov (2023), J. Palaščáka Rusnacke elegyje (2023) a O. Gľuštíkovej Severské mýty (2024)

Eva Urbanová (FF KU, Ružomberok): Hĺbky a plytčiny angažovanej poézie (J. Sokolová: Domáce práce, F. Németh: Žitava, V. Dianišková: Zmena skupenstva, P. Prokopec: Reality a ďalšie)

Šimon Čižmár (ÚSlL SAV): Uchopiteľný význam ostal za horizontom. O neurčitosti poézie Dušana Šutaríka

DISKUSIA + PRESTÁVKA

10:40 – 11:45 hod.

Viliam Nádaskay (ÚSlL SAV): Stroskotanci na neopustenom ostrove. O románe Ondreja Štefánika Siroty

Tamara Janecová (PdF TU, Trnava): Obraz Slovenska v prózach písaných pre zahraničné publikum (Jana Karšaiová, Andrea Salajová)

Patrik Miskovics (PdF TU, Trnava): Kdo si hraje – zlobí (poznámky k Mastnému mužovi)

Vladimír Barborík (ÚSlL SAV): Prítomnosť Rosovej: román Dar a dve predchádzajúce prózy

DISKUSIA + OBEDOVÁ PRESTÁVKA

12:45 – 14:10 hod.

Lubomír Machala (FF UP, Olomouc): Návraty do dětství: proč a jak? (Nad prózami Nepoložená otázka Tatjany Lehenové a Babička © Ivany Gibové)

Karol Csiba (ÚSlL SAV): Tri beletristické debuty (Miroslava Kuľková: Hotel Balkán, Júlia Marcinová: Kde si sa vydala, tam si mlieko pýtaj, Agáta Petrakovičová: Podenka)

Radoslav Passia (ÚSlL SAV): Čo nového, Šikulovci? (Nad knihami Agáty Petrakovičovej a Verony Šikulovej)

Magdalena Bystrzak (ÚSlL SAV): Dva hlasy. Ku knihám Ako sme žili v rokoch normalizácie  a Pohyb v uzavretom kruhu

ZÁVEREČNÁ DISKUSIA