Projektová činnosť

Národné

Nové otázky k naturizmu.
New questions about naturism.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026