Publikačná činnosť

Domorák, Daniel

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • DOMORÁK, Daniel. Existenciálne festivity : František Švantner: Dáma. In Poetika festivity. – Bratislava : Veda, 2021, s. 77-84. ISBN 978-80-224-1935-2. (APVV-17-0489 : Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. – 20. storočia) Typ: AEDA