Publikačná činnosť

Palkovičová, Eva

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • PALKOVIČOVÁ, Eva. Reprezentácie každodennosti v slovenskej próze šesťdesiatych rokov 19. storočia = Representations of everyday life in the Slovak prose of the 1860s. Školiteľ: Ivana Taranenková. Bratislava : Univerzita Komenského, 2022. 150 s. Typ: DAI