Základné info

Domorák, Daniel Mgr., PhD.

vedecký pracovník / Oddelenie literárnej teórie