Základné info

Nádaskay, Viliam Mgr., PhD.

Vedecký pracovník – postdoktorand/ Oddelenie literárnej histórie
Tel.: 02/54416025