Program 2. MSLS

1652

Program vedeckých a sprievodných podujatí, ktoré sa uskutočnia v dňoch 20. až 24. novembra 2023 v rámci Druhého medzinárodného sympózia literárnovednej slovakistiky v Bratislave, nájdete na tomto odkaze:

Program vedeckých a sprievodných podujatí 2. MSLS

Súčasťou sympózia bude päť vedeckých konferencií a dve diskusné podujatia, jedno venované situácii literárnovednej slovakistiky na zahraničných univerzitných pracoviskách pripravil náš spoluorganizátor Studia Academica Slovaca pri FiF UK, druhú diskusiu ponúka Slovenské literárne centrum a zúčastnia sa jej viacerí dôležití aktéri literárneho života v deväťdesiatych rokoch.

Srdečne vás pozývame na všetky podujatia, ktoré sa uskutočnia v Malom kongresovom centre SAV, na Filozofickej fakulte UK a v Univerzitnej knižnici v Bratislave.