Program on-line vedeckej konferencie Literatúra – mesto – Bratislava (po roku 1918)

800

Pozývame vás na on-line vedeckú konferenciu Literatúra – mesto – Bratislava (po roku 1918), ktorá sa koná v dňoch 5. a 6. novembra 2020. Pripojíte sa kliknutím na link: https://us02web.zoom.us/j/6734275773

 

štvrtok 5. novembra 2020

9,45 hod.
Mgr. Ivana Taranenková, PhD., riaditeľka ÚSlL SAV
Otvorenie konferencie

9,50 hod.
Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.
Úvodné slovo

10,00 – 10,50 hod.
doc. Josef Hrdlička, Ph.D.
Ústav české literatury a komparatistiky, Univerzita Karlova v Prahe, Filozofická fakulta
Město jako sémiotická operace

Mgr. Tomáš Horváth, PhD.
Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave
Pátrania vo fantomatickom meste: Breslau retrodetektívok Mareka Krajewského

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.
Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Columbus v Bratislave. Portrét mesta z pera Leopolda Wolfganga Rochovanského

DISKUSIA, PRESTÁVKA

11,10 – 12,00 hod.
Mgr. Matej Masaryk, PhD.
Katedra slovenskej literatúry, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Subjekt a mesto (a spoločnosť): Polstoročie Bratislavy v textoch Janka Alexyho

Mgr. Karol Csiba, PhD.
Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave
Obraz Bratislavy v memoároch a publicistike Mila Urbana

Mgr. Vladimíra Mravcová
Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave
Pokus o súlad s Bratislavou / Hľadanie súzvuku v Bratislave (I. Horváth: Laco a Bratislava)

DISKUSIA, PRESTÁVKA, OBED

13,00 – 13,50 hod.
Zuzana Bartošová, Ph.D.
Ústav dejín umenia, Centrum vied o umení SAV v Bratislave
Výtvarný život v Bratislave (1918 – 1945)

PhDr. Marta Herucová, Ph.D.
Ústav dejín umenia, Centrum vied o umení SAV v Bratislave
Marxove príšery

Mgr. Silvia L. Čúzyová, PhD.
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
Esencia mesta ako vizuálny problém

DISKUSIA, PRESTÁVKA

14,10 – 14,45 hod.
doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.
Ústav divadelnej a filmovej vedy, Centrum vied o umení SAV v Bratislave
Bratislava v slovenských filmoch z prelomu milénií

Mgr. art. Nora Nagyová, PhD.
Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave
Obraz Bratislavy v dráme V. Klimáčka Ginsberg v Bratislave (Beat Generation 1965)

DISKUSIA, ZÁVER 1. DŇA

 

piatok 6. novembra 2020

10,00 – 10,50 hod.
Doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD., Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Rieka – nábrežie – most

Mgr. Viliam Nádaskay
Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave
Bratislava ako priestor premeny (v poézii od roku 1945 do druhej polovice 50. rokov)

Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.
Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave
Bratislava na prahu – Bratislava prahov (Mesto v epoche normalizácie: Životy unikajúce Dušana Krausa)

DISKUSIA, PRESTÁVKA

11,10 – 12,00 hod.
Mgr. Radoslav Passia, PhD.
Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave
Bondyho bratislavská Epizóda

Mgr. Katarína Badžgoňová
Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave
Bratislava v prozaickej tvorbe Jany Beňovej

Mgr. Marek Debnár, PhD.
Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave
Literárna Bratislava – digitálne (?)

DISKUSIA, ZÁVER

***