Program doktorandského workshopu Reprezentácie vidieka v literatúrach strednej Európy 22. januára 2021

500

Spoločný projekt Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave (CZ), Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave a Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti (HU), podporený Vyšehradským fondom Reprezentácie vidieka v literatúrach strednej Európy / Portraying Countryside in Central European Literature pokračuje doktorandským on-line workshopom, ktorý sa uskutoční 22. januára 2021 od 9:00 hod..
Program a anotácie jednotlivých príspevkov nájdete tu:
workshop-účastníci a témata