Štefan Krčméry redivivus

999
Srdečne Vás pozývame na vedecký seminár ŠTEFAN KRČMÉRY REDIVIVUS, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 23. mája 2024 od 9.30 v zasadačke Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i., na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.
Program:
Ján Gavura (Filozofická fakulta Prešovskej fakulty)
Kánonické básne Štefana Krčméryho
Barbora Zlejšia (Ústav slovenskej literatúry SAV)
23. I. 1932. Prozaický úvod básnika
Daniela Kodajová (Historický ústav SAV)
Štefan Krčméry a slovenská história
Dana Hučková (Ústav slovenskej literatúry SAV)
Krčméryho výklad dejín slovenského výtvarného umenia
Jana Piroščáková (Ústav slovenskej literatúry SAV)
Krčméry nekonvenčný