Vyšli Kontakty literatúry

2992
Autorský kolektív v zložení Ivana Taranenková, Tibor Pichler, Marianna Koliová, Anikó Dušíková, Marta Fülöpová, Aleksandra Hudymač, Dana Hučková, Michal Habaj, Magdalena Bystrzak, Miloslav Szabó, Dušan Škvarna, Bogusław Bakuła, Miloslav Vojtech, Jana Pátková a Radoslav Passia pripravil vedeckú publikáciu KONTAKTY LITERATÚRY (MODELY, IDENTITY, REPREZENTÁCIE), ktorá vyšla vo vydavateľstve VEDA na prelome rokov 2020 a 2021.

Editorky a editor M. Bystrzak, I. Taranenková a R. Passia knihu venovali literárnemu vedcovi Rudolfovi Chmelovi. Jednotlivé príspevky totiž nadväzujú na výskumné témy, ktorým sa R. Chmel dlhodobo venoval. Všímajú si predovšetkým otázky slovenskej kultúrnej identity a jej polemického formovania v prostredí strednej Európy, procesy modernizácie a alternatívne, resp. okrajové myšlienkové a umelecké koncepcie vytesnené dominantným národným naratívom. To všetko spoluformovalo slovenskú literatúru a kultúru v 19. a 20. storočí a často skryto alebo i otvorene zasahovalo do sociálno-politickej reality.

Vedeckými recenzentmi publikácie sú M. Mikulová, K. Hollý a R. Kiss-Szemán. Kniha obsahuje aj množstvo ilustrácií dopĺňajúcich výklad v jednotlivých kapitolách. Obálka a kompletný vizuál knihy je dielom grafickej dizajnérky Barbory Šajgalíkovej.
Publikácia v e-shope vydavateľstva Veda: