Výzva na publikovanie v monotematickom čísle Slovenskej literatúry

1808

Téma: Digitálny výskum literatúry
Zostavuje: Marek Debnár, PhD.

Témou pripravovaného čísla vedeckého časopisu Slovenská literatúra (WoS, Scopus) je potenciál digitálnych literárnych výskumov v širšej historickej a teoretickej perspektíve. Výsledky analýz rozsiahlych digitálnych literárnych zbierok a korpusov, spolu s novými metódami, ktoré sa opierajú o informačné technológie, zastrešené zjednocujúcim pojmom Franca Morettiho, „dištančné čítanie“ sa v posledných desaťročiach úspešne etablujú nielen v literárnovednom diskurze, ale aj v širšej oblasti tzv. digitálnych humanitných vied (DH). Cieľom pripravovaného tematického čísla je preto okrem prezentácie digitálnych výskumov na poli literatúry aj otvorenie odbornej diskusie o ich interdisciplinárnom presahu do oblasti DH. Vítané sú príspevky zamerané na metodológiu digitálnych prístupov k literatúre a na možnosti, ktoré z ich používania vyplývajú, ako aj príspevky zamerané na prezentáciu konkrétnych výstupov digitálnych výskumov. Abstrakty posielajte v slovenčine (angličtine) na: marek.debnar@savba.sk do 30. júla 2020. O prijatí príspevku Vás budeme informovať do 31. augusta 2020. Termín odovzdania finálneho príspevku: 15. október 2020. Rozsah abstraktu: max 1800 znakov