Projektová činnosť

Medzinárodné

Procesy sebaidentifikácie po roku 1918
Processes of Self-Identification after 1918
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Paštéková Jelena, CSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 1.12.2007
Literatúra socialistického realizmu
Literature of Socialist Realism
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Paštéková Jelena, CSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 1.1.2007

Národné

Normalizácia v slovenskej literatúre: mechanizmy, aktéri, tvorba.
Normalization in Slovak Literature: Mechanisms, Actors, Production.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Kapitoly z dejín slovenskej literárnej kritiky II (od začiatku 70. do záveru 80. rokov 20. storočia)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Diferencia. Identity a hranice II.
Difference. Self-identifications and borders II.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Paštéková Jelena, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Sebaidentifikácie a hranice
Self-identifications and Limits
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Paštéková Jelena, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2007