Základné info

Braxatoris, Martin Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov