Projektová činnosť

Národné

Modernizmus a modernizmy. Variácie, tranzície, prieniky
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Habaj Michal, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2024 – 31.12.2027
Modernizmus v slovenskej literatúre II
Modernism in Slovak Literature II
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Habaj Michal, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Poetika slovenskej literatúry po r. 1945
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Autor a subjekt II. Podoby autorstva a subjektivity v slovenskej literatúre
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Autor a subjekt – Autor a subjekt I. Podoby autorstva a subjektivity v slovenskej literatúre
Author and Subject I. Forms of authorship and subjectivity in Slovak literature
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Kapitoly z poetiky detektívneho žánru
Chapters from detective genre poetics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Horváth Tomáš, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009