Základné info

Horváth, Tomáš Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej teórie
Rok narodenia: 1971
Vysokoškolské vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor slovenský jazyk a literatúra – poľský jazyk a literatúra (1989 – 1994)
Rok udelenia vedeckej hodnosti: 2000 (PhD.) 2002 (samostatný vedecký pracovník IIa)
Odborné zameranie: literárna teória, teória žánrov, dejiny detektívneho žánru, modernizmus v slovenskej literatúre dvadsiatych rokov 20. storočia, dejiny literárnej historiografie
Jazykové kompetencie: anglický jazyk, poľský jazyk, ruský jazyk
Rok nástupu do Ústavu slovenskej literatúry SAV: 1994