Publikačná činnosť

Passia, Radoslav

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • PASSIA, Radoslav. Pulzácie, pohyby, poklesky aj pozitíva : literárna veda 2019. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 7/8, s. 58-63. ISSN 1210-1982. Typ: BDF
  • PASSIA, Radoslav. Literárny fond bez odvodov a na rázcestí. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2020, roč. 5, s. 1. ISSN 2453-9147. Názov z internetu. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/186>. Typ: GII