Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Šrank, Jaroslav (ed.): Podoby mesta v slovenskej poézii 20. storočia [The Image of the Citities in the Slovak Poetry in the 20th Century]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2020, roč. 67, č. 1, s. 88-91. (2019: 0.112 – SJR, Q2 – SJR). (2020 – WOS, SCOPUS, ERIH PLUS, CEJH, CEEOL, OAJI). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Podoby mesta v slovenskej poézii 20. storočia / Jaroslav Šrank (ed.). – Bratislava : Univerzita Komenského, 2018. Typ: EDI
  • Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu : časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV. 6-krát ročne. ISSN 0037-6973. Typ: FAI
  • HORVÁTH, Tomáš. Medzi invariantom a idiolektom : detektív, dobrodružstvo, des. Vedeckí recenzenti Pavel Kořínek, Marcel Forgáč. Bratislava : Veda, 2019. 425 strán. ISBN 978-80-224-1799-0(VEGA 2/0074/16 : Poetika slovenskej literatúry po roku 1945). Typ: AAB
  • MIKULOVÁ, Marcela. Nová poetika starnúceho majstra : (Martin Kukučín: Spoločenské pôžitky) = New Poetics of an Aging Master: (Martin Kukučín: Social Pleasures). In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2020, roč. 67, č. 1, s. 36-45. (2019: 0.112 – SJR, Q2 – SJR). (2020 – WOS, SCOPUS, ERIH PLUS, CEJH, CEEOL, OAJI). ISSN 0037-6973. Typ: ADNB
  • MIKULOVÁ, Marcela. Dve koncepcie ľudu a folklóru. Vajanský vs. Tajovský = Two Concepts of the Folk and Folklore. Vajanský vs. Tajovský. In Zrození lidu v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového symposia k problematice 19. století: Plzeň, 28. února – 2. března 2019. Uspořádali Pavla Machalíková, Taťána Petrasová a Tomáš Winter; recenzenti Miloš Havelka, Roman Prahl. – Praha : Academia, 2020, s. 223-230. ISBN 978-80-200-3066-5.(VEGA 2/0025/16 : Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia). Typ: AFC
  • PALKOVIČOVÁ, Eva. Semsey, Viktória (ed.): National Identity and Modernity 1870 – 1945. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2020, roč. 67, č. 1, s. 81-84. (2019: 0.112 – SJR, Q2 – SJR). (2020 – WOS, SCOPUS, ERIH PLUS, CEJH, CEEOL, OAJI). ISSN 0037-6973. Recenzia na: National Identity and Modernity 1870 – 1945 / Viktória Semsey (ed.). – Budapest ; Paris : Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary : L’Harmattan Publishing, 2019. Typ: EDI
  • PASSIA, Radoslav. Literárny fond bez odvodov a na rázcestí. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2020, roč. 5, s. 1. ISSN 2453-9147. Názov z internetu. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/186>. Typ: GII
  • TARANENKOVÁ, Ivana. Ľud ako ten "druhý" = The Folk as "the Other". In Zrození lidu v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového symposia k problematice 19. století: Plzeň, 28. února – 2. března 2019. Uspořádali Pavla Machalíková, Taťána Petrasová a Tomáš Winter; recenzenti Miloš Havelka, Roman Prahl. – Praha : Academia, 2020, s. 215-222. ISBN 978-80-200-3066-5.(VEGA 2/0025/16 : Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia). Typ: AFC
  • TARANENKOVÁ, Ivana. Príliš ľudské monštrum Eduard Limonov. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 4, s. 22-23. ISSN 1210-1982. Typ: BDF
  • ZAJAC, Peter. Profánny svet Mirky Ábelovej. In Rozum : rozhovory a rozmýšľanie o literatúre, 2020, roč. 2, č. 5, s. 38-39. ISSN 2644-4631. Typ: BDF