Základné info

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Aksamítová, Renáta
knihovníčka
Renata.Aksamitova@savba.sk
Badžgoňová, Katarína Mgr.
Interná doktorandka / Oddelenie literárnej histórie
katarina.badzgonova@savba.sk
Barborík, Vladimír doc. Mgr., CSc.
samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie
Vladimir.Barborik@savba.sk
Biháriová, Simona
upratovačka
Bílik, René prof. PaedDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej teórie
bilikreno@gmail.com
Braxatoris, Martin Mgr., PhD.
vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov
Martin.Braxatoris@savba.sk
Brtáňová, Erika doc. PhDr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov
Erika.Brtanova@savba.sk
Bystrzak, Magdalena Mgr., Ph.D.
Vedecká tajomníčka / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov
magdalena.bystrzak@savba.sk 02/ 5441 6025
Csiba, Karol Mgr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie
csiba0@gmail.com
Cupanová, Katarína Mgr.
Interná doktorandka / Oddelenie literárnej histórie
katarina.cupanova@savba.sk
Debnár, Marek Mgr., PhD.
vedecký pracovník / Oddelenie textológie a digitálnych projektov
Marek.Debnar@savba.sk
Domorák, Daniel Mgr., PhD.
vedecký pracovník / Oddelenie literárnej teórie
Daniel.Domorak@savba.sk
Habaj, Michal Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie
michalhabaj@gmail.com
Horváth, Tomáš Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej teórie
atomheart17@gmail.com
Hroncová, Ľubica Mgr., PhD.
odborná pracovníčka / výkonná a jazyková redaktorka časopisu Slovenská literatúra
Lubica.Hroncova@savba.sk
Hučková, Dana Mgr., CSc.
Samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov / vedecká editorka časopisu Slovenská literatúra
Dana.Huckova@savba.sk
Košibová, Iveta
bibliografka
iveta.kosibova@savba.sk
Kubičková, Mária
vrátnička
Kubičková, Veronika
sekretárka riaditeľky
Veronika.Kubickova@savba.sk 02/ 5441 6025
Kuzmíková, Jana PhDr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
jana.kuzmikova@gmail.com
Matejovič, Pavel Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej teórie
pavel.matejovic@gmail.com
Mikulová, Marcela PhDr., DrSc.
vedúca vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
Marcela.Mikulova@savba.sk
Mravcová, Vladimíra Mgr.
Interná doktorandka / Oddelenie literárnej histórie
vladimira.mravcova@savba.sk
Nádaskay, Viliam Mgr.
Interný doktorand / Oddelenie literárnej histórie
viliam.nadaskay@savba.sk
Navrátil, Martin Mgr., PhD.
vedecký pracovník / Oddelenie textológie a digitálnych projektov
Martin.Navratil@savba.sk
Olšinová, Oľga Mgr.
vedúca knižnice
Olga.Olsinova@savba.sk
Orság, Matej Mgr.
správca siete
Matej.Orsag@savba.sk
Palkovičová, Eva Mgr.
Interná doktorandka / Oddelenie literárnej histórie
eva.palkovicova@savba.sk
Passia, Radoslav Mgr., Ph.D.
Zástupca riaditeľky / samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie
Radoslav.Passia@savba.sk 02/ 5441 6025
Piroščáková, Jana Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka – aktuálne MD
pacalovakorekt@gmail.com
Prušková, Zora PhDr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej teórie
Zora.Pruskova@savba.sk
Rišková, Lenka Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
lenka.riskova@gmail.com
Schmarcová, Ľubica Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
lubica.schmarcova@gmail.com
Taranenková, Ivana Mgr., PhD.
Riaditeľka
Ivana.Taranenkova@savba.sk 02/ 5441 6025
Vaneková, Oľga Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
Olga.Vanekova@savba.sk
Vráblová, Timotea Mgr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
timotea.vrablova@gmail.com
Zajac, Peter prof. PhDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník / Oddelenie literárnej teórie
pzaj46@gmail.com