Publikačná činnosť

Hučková, Dana

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • HUČKOVÁ, Dana. Premeny feministickej knihy (Hana Gregorová: Ženy, 1912, 1946) = Transformations of a feminist book (Hana Gregorová: Ženy [Women], 1912, 1946). In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2022, roč. 69, č. 3, s. 205-223. (2021: 0.140 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.3.1 (APVV-19-0244 : Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia) Typ: ADNB
  • HUČKOVÁ, Dana. Klapáková, Mária: Perspektívy prítomnosti. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2022, roč. 69, č. 1, s. 85-89. (2021: 0.140 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Perspektívy prítomnosti. Metakritika slovenskej literatúry po roku 2000 / Mária Klapáková. – Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2020. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.1.8 Typ: EDI